Mgr. Jana Eštočinová

Štandardný

Fotografie

CV
Narodila sa v Starej Ľubovni a vyrastala v Litmanovej. Počas štúdií psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave navštevovala ako dobrovoľníčka detské domovy a rómske komunity, kde sa bližšie začala zaujímať o sociálnu problematiku. V rámci PhD programu vyštudovala Kognitívne neurovedy na Università degli studi di Verona, vo Verone, v Taliansku. Profesijne sa venuje skúmaniu mozgových korelátov zrakovej percepcie a pozornosti. Počas štúdia v Taliansku sa zúčastnila fotografických kurzov, ktoré viedol portrétny fotograf Sergio Sarnicola. Tu sa oboznámila s viacerými fotografickými žánrami. Do fotoklubu NOVA prišla prvýkrát na konci r. 2013. Členkou fotoklubu Nova je od r. 2015. V rámci aktivít fotoklubu sa zúčastnila spoločného plenéra v máji 2014 v okolí mesta Eger, v Maďarsku. V r. 2014 a 2015 vystavovala svoje fotografie v rámci spoločnej členskej klubovej výstavy v Košiciach. Momentálne žije v Bonne, Nemecku.
Fotografický motív a vplyv majstrov fotografie
Ústredným motívom jej fotografie je pre ňu človek a jeho osobný príbeh. Fotografuje hlavne každodenný život na ulici s jeho osobitými emóciami, v rôznych  sociálnych kontextoch. Najviac ju oslovil a ovplyvnil fotograf Josef Koudelka a hlavne jeho fotografický cyklus Cikáni, ako aj Harold Feinstein a jeho fotografie z ulíc New Yorku a život na Coney Island v r. 1940-1950. Okrem nich to boli aj ďalší ako Elliott Erwitt a jeho vtipné, často absurdné zachytenie momentov každodenného života; Sebastião Salgado a jeho očarujúci monochromatický pohľad na svetové problémy ľudstva; Henri-Cartier Bresson a jeho kúzlo okamihu zladené s dokonalou kompozíciou; Robert Doisneau a jeho poetické obrazy ulíc Paríža; Saul Leiter a jeho lyrické využitie farieb a tónov; a ďalší.

Účasť na súťažiach:
AMFO, Českobudějovický mapový okruh, Strom Ružomberok, SONY, DANUBE photoclub

Ocenenia:
AMFO 2015 – 2. miesto v krajskom kole za fotografiu Smer ratolesť
AMFO 2015 – čestné uznanie v krajskom kole za fotografiu Dialóg
AMFO 2015 – čestné uznanie v krajskom kole za fotografiu Hľadanie krajiny
DANUBE photoclub 2015 – akceptovaná fotografia Now open