Ing. Peter Purtz, HonAZSF, MZSF

Štandardný

Fotografie

Ing. Peter Purtz sa narodil 16.06.1939. v Šumiaci – Červenej Skale. Vyrastal a maturoval v Revúcej. Potom Vysoké učení technické Brno – ukončenie v 1962. Autorizovaný stavebný inžinier v kategóriách inžinierske stavby a statika stavieb. Pôvodným povolaním projektant – statik, dnes na dôchodku. Od roku 1982 žije a pôsobí v Kežmarku, predtým 21 rokov v Košiciach.

Zakladajúci člen (1968) a dlhoročný funkcionár Zväzu slovenských fotografov (ZSF), nositeľ titulov AZSF (Autor Zväzu slovenských fotografov) – 1981, MZSF (Majster Zväzu slovenských fotografov) – 1982 a HonZSF (Honorácia Zväzu slovenských fotografov) – 2003.

Držiteľ Zlatého odznaku ZSF (1989) a Medaily J.M. Petzvala (1999). Takto je mimochodom jedným z dvoch fotografov na Slovensku, ktorí dostali všetky tituly a ocenenia, udeľované Zväzom slovenských fotografov.

Národné osvetové centrum v Bratislave mu udelilo v r. 1999 najvyššie ocenenie, a to Medailu Daniela Gabriela Licharda „za doterajšiu fotografickú tvorbu a podiel na rozvoji amatérskej fotografie na Slovensku“.

Od roku 1978 člen Fotoklubu NOVA v Košiciach.

S fotografiou ako výtvarnou disciplínou sa vážnejšie zaoberá od roku 1961.
Doteraz sa prezentoval na cca 400 domácich a vyše 170 medzinárodných i zahraničných výstavách a salónoch v 27 štátoch 5 kontinentoch, na ktorých získal rad popredných ocenení. O jeho tvorivej aktivite svedčí doteraz 40 individuálnych výstav (okrem Slovenska a Čiech 1x vo Francúzsku a 1x v Maďarsku) a 12 autorských medailónov – „minivýstav“.

Publikoval niekoľko stoviek fotografií v dennej, periodickej a odbornej tlači doma i v zahraničí. Jeho práce sa nachádzajú v rôznych fotografických knižných publikáciách v bývalom Československu, vo Veľkej Británii, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku a v publikácii UNESCO.

Vo svojom fotografickom denníku má zaznamenaných desiatky inštruktáží, prednášok, účastí v odborných porotách súťaží a výstav (od mestských až po medzinárodné), bol kurátorom niekoľkých fotovýstav a vystupoval v televízii v štyroch reláciách o fotografii. Boli mu vydané 2 príručky o fotografovaní portrétu.