RNDr. Emília Verbová

Štandardný

Fotografie

Emília Verbová 1Narodila sa v Stropkove. Žije v Košiciach. Má rada prírodu, kde sa často zdržiava vo svojom voľnom čase. Keďže si na to chcela uchovať spomienky, začala to zaznamenávať fotoaparátom. Spočiatku to boli čisto dokumentárne fotografie. Neskôr chcela zachytiť nezabudnuteľnú atmosféru, s ktorou sa tam stretávala. V roku 2006 sa stala členkou fotoklubu Nova, kde sa snažila zdokonaľovať v technike fotenia. Vo fotoklube sa začala aktívne zapájať svojou fotografickou tvorbou do rôznych súťaží na Slovensku ako je : AMFO, fotosalón Strom, Slovensko moje, Doprava, fotosalón Bardaf, ČBMO. Na týchto súťažiach mala akceptované viaceré fotografie.

Jej tvorbu predstavujú nielen krajinky, láka ju všetko nové. Sú jej blízke aj živé – akčné fotografie ľudí.

Ocenenia
Rok 2010:
Krajské kolo Amfo – cena

Rok 2012:
Krajské kolo Amfo – 2. cena za multimediálnu prezentáciu
­Celoštátne kolo Amfo – 2. cena za multimediálnu prezentáciu

Rok 2013:
Fotosalón Strom – cena primátora mesta Ružomberok
Fotosalón Bardaf – cena zväzu Poľských fotografov

Rok 2014:
Krajské kolo Amfo – cena za multimediálnu prezentáciiu
Celoštátne kolo Amfo – čestné uznanie za multimediálnu prezentáciu
Slovensko moje: čestné uznanie
Fotosalón Bardaf – čestné uznanie FIAP

Rok 2015:
Krajské kolo Amfo – 1. cena za multimediálnu prezentáciu
Fotosalón Bardaf – čestné uznanie FIAP

Výstavy
Rok 2010:  3 in 1 /Košice/ – bola jendou z troch vystavujúcich košických fotografov
Rok 2014:  Potulky krajinami /Stropkov/- samostatná autorská výstava