Ing. Alexander Jiroušek, AZSF

Štandardný

Fotografie

ja

Jiroušek sa narodil 24. novembra 1934 v Spišskej Novej Vsi. Počas 2. svetovej vojny žil s rodinou v Protektoráte Čechy a Morava v meste Brandýs nad Orlicí, kde navštevoval základnú školu. Po smrti otca, ktorý padol v boji s ustupujúcimi nemeckými vojskami 8. mája 1945, sa vrátil s matkou a bratom späť do Spišskej Novej Vsi. Tu začal navštevovať gymnázium, ktorého štúdium ukončil v roku 1953. V rokoch 1953 – 1959 študoval na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, kde získal titul strojného inžiniera.Vystriedal viacero za­mestnaní a od roku 1975 sa fotografii venuje profesionálne.

O fotografiu sa začal zaujímať už počas gymnaziálneho štúdia. Po nesmelých amatérskych začiatkoch sa zapája do rôznych súťaží v rámci amatérskych záujmových organizácií doma i v zahraničí a postupne získava rad ocenení i spoločenských uznaní za fotografickú tvorbu. To vedie k spolupráci s viacerými redakciami a vydavateľstvami v Československu, ktorým dodáva fotografie pre publikácie, kalendáre, pohľadnice, prospekty a iné tlačové produkty. Po roku 1990 zakladá vlastnú vydavateľskú a fotografickú agentúru a v tejto činnosti pokraču­je aj v súčasnosti.

S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta (Rusko – najmä horstvo Kaukazu, Španiel­sko, Francúzsko, Japonsko, Grécko, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Juho­sláviu, USA, Taliansko, Juhoafrickú republiku.) Výsledkom je bohatý fotografický archív, sú­stavne využívaný pri publikačnej i výstavnej tvorbe.

Od roku 1975 usporiadal viac ako 130 samostatných výstav a zúčastnil sa viacerých kolek-tívnych fotografických výstav doma i v zahraničí. Jeho výstavná činnosť sa zintenzívnila najmä od roku 2004, kedy vošiel do povedomia Ministerstva zahraničných vecí. Kolek­cie pod názvom „Od Tatier k Dunaju“ boli prezentované v Lisabone, Madride, Ríme, Forli, La Valette, Bruseli, Corku, Galvay, Dubline, Montreale, Washingtone a ďalších mestách USA, ako aj v Juhoafrickej republike – v Kapskom Meste a Pretorii. Okrem toho vystavoval v Budapešti, Viedni, Grazi, Varšave, Krakove, Rzeszowe, Jasłe, Gorliciach, Miskolci, Sáros-pataku, Kazincbarcike, Békescsabe, Gyule, Csorvási, v USA v Minneapolise a Show Low, v nemeckom Xantene, Koblenzi, Kolíne nad Rýnom, Wuppertali a Lindlari, vo francúz­skom Marseille a v Prahe. Je samozrejmé, že najväčší počet autorských výstav usporiadal doma v Košiciach a viacerých mestách Slovenska (Bardejov, Bratislava, Holíč, Humenné, Lučenec, Malacky, Michalovce, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Skalica, Smrdá­ky, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trebišov, Zvolen, Žilina).

Svojou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 150 publikácií reportážneho, krajinárskeho, historického a vlastivedného charakteru. Dosiaľ najväčším ocenením publikačnej tvorby autora je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska federácia turis­tickej literatúry so sídlom v Ríme za obrazovú publikáciu „Kraj pod Tatrami“.

Za dlhoročnú fotografickú tvorbu mu v roku 2004 udelili Cenu mesta Košice, v roku 2005 Cenu fair play Slovenského olympijského výboru za dlhoročnú propagáciu Slovenska a foto­grafovanie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý fotografuje nepretržite od roku 1967. V októbri 2009 mu udelili Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja.

Autor žije a tvorí v Košiciach.