prof.MUDr.Ivan Schréter,CSc.

Štandardný

Narodil sa a pôsobí v Košiciach. S fotografovaním začal už v detstve a to vďaka svojmu otcovi, ktorý ho zasvätil okrem techniky fotografovania aj do tajov domáceho spracovávania filmov a zhotovovania fotografií.

Svoj prvý „harmonikový“ fotoaparát s formátom negatívu 9 x 6 cm vymenil počas študentských rokov za fotoaparát Zenit, ktorý spočiatku „plnil“ len čiernobielymi kinofilmami, neskôr aj farebnými.

Vďaka láske k cestovaniu a turistike, jeho fotografie zachytávajú prevažne prírodu.
V živote sa mu splnila túžba vidieť mnohé vzdialené krajiny. Nikdy pritom nechýbal fotoaparát. Občas sa mu preto podarilo zachytiť svet v nezvyčajných momentoch, na ktoré fotograf potrebuje mať šťastie byť na správnom mieste v správnom okamihu.

Ing. Alexander Jiroušek, AZSF

Štandardný

Fotografie

ja

Jiroušek sa narodil 24. novembra 1934 v Spišskej Novej Vsi. Počas 2. svetovej vojny žil s rodinou v Protektoráte Čechy a Morava v meste Brandýs nad Orlicí, kde navštevoval základnú školu. Po smrti otca, ktorý padol v boji s ustupujúcimi nemeckými vojskami 8. mája 1945, sa vrátil s matkou a bratom späť do Spišskej Novej Vsi. Tu začal navštevovať gymnázium, ktorého štúdium ukončil v roku 1953. V rokoch 1953 – 1959 študoval na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, kde získal titul strojného inžiniera.Vystriedal viacero za­mestnaní a od roku 1975 sa fotografii venuje profesionálne.

O fotografiu sa začal zaujímať už počas gymnaziálneho štúdia. Po nesmelých amatérskych začiatkoch sa zapája do rôznych súťaží v rámci amatérskych záujmových organizácií doma i v zahraničí a postupne získava rad ocenení i spoločenských uznaní za fotografickú tvorbu. To vedie k spolupráci s viacerými redakciami a vydavateľstvami v Československu, ktorým dodáva fotografie pre publikácie, kalendáre, pohľadnice, prospekty a iné tlačové produkty. Po roku 1990 zakladá vlastnú vydavateľskú a fotografickú agentúru a v tejto činnosti pokraču­je aj v súčasnosti.

S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta (Rusko – najmä horstvo Kaukazu, Španiel­sko, Francúzsko, Japonsko, Grécko, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Juho­sláviu, USA, Taliansko, Juhoafrickú republiku.) Výsledkom je bohatý fotografický archív, sú­stavne využívaný pri publikačnej i výstavnej tvorbe.

Od roku 1975 usporiadal viac ako 130 samostatných výstav a zúčastnil sa viacerých kolek-tívnych fotografických výstav doma i v zahraničí. Jeho výstavná činnosť sa zintenzívnila najmä od roku 2004, kedy vošiel do povedomia Ministerstva zahraničných vecí. Kolek­cie pod názvom „Od Tatier k Dunaju“ boli prezentované v Lisabone, Madride, Ríme, Forli, La Valette, Bruseli, Corku, Galvay, Dubline, Montreale, Washingtone a ďalších mestách USA, ako aj v Juhoafrickej republike – v Kapskom Meste a Pretorii. Okrem toho vystavoval v Budapešti, Viedni, Grazi, Varšave, Krakove, Rzeszowe, Jasłe, Gorliciach, Miskolci, Sáros-pataku, Kazincbarcike, Békescsabe, Gyule, Csorvási, v USA v Minneapolise a Show Low, v nemeckom Xantene, Koblenzi, Kolíne nad Rýnom, Wuppertali a Lindlari, vo francúz­skom Marseille a v Prahe. Je samozrejmé, že najväčší počet autorských výstav usporiadal doma v Košiciach a viacerých mestách Slovenska (Bardejov, Bratislava, Holíč, Humenné, Lučenec, Malacky, Michalovce, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Skalica, Smrdá­ky, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trebišov, Zvolen, Žilina).

Svojou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 150 publikácií reportážneho, krajinárskeho, historického a vlastivedného charakteru. Dosiaľ najväčším ocenením publikačnej tvorby autora je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska federácia turis­tickej literatúry so sídlom v Ríme za obrazovú publikáciu „Kraj pod Tatrami“.

Za dlhoročnú fotografickú tvorbu mu v roku 2004 udelili Cenu mesta Košice, v roku 2005 Cenu fair play Slovenského olympijského výboru za dlhoročnú propagáciu Slovenska a foto­grafovanie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý fotografuje nepretržite od roku 1967. V októbri 2009 mu udelili Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja.

Autor žije a tvorí v Košiciach.

 

Marek Janíčko

Štandardný

O autorovi

Svadobná fotografia

 

Portrétna fotografia

Ďalšie fotografie máte možnosť vidieť na www.janicko.com

Marek Janíčko

Štandardný

Fotografie

Marek Janíčko

Žije v Košiciach. Zameriava sa na svadobnú a portrétnu fotografiu. Členom fotoklubu NOVA je od roku 2015.

Dve slová „vášeň“ a „túžba“ splniť si sen. To je najlepší spôsob, akým by opísal svoju prácu, postoj k nej a radosť tvoriť fotografie pre zamilovaný pár.

Už od detstva ho fascinovala fotografia a spôsob, akým sa k nej dopracovať, avšak nikdy predtým by nepovedal, že ho osud zaveje až sem – na cestu profesionálneho svadobného fotografa. Dnes je zakaždým poctený, keď môže fotografovať svadbu a tešiť sa svadobnej fotografii.

Láska, vášeň, emócie, zmyselnosť, romantika, svetlo, kompozícia, kreativita a predvídavosť sú tie správne ingrediencie na vytvorenie veľkolepých fotografií počas svadby.

Kontakt:  marek@janicko.com
Web: www.janicko.com

Ing. Marek Vološin

Štandardný

Fotografie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marek Vološin, je členom Fotoklubu NOVA od r. 2000. Pred tým bol niekoľko rokov členom fotografického krúžku v Centre detí a mládeže Domino.

Vo fotoklube NOVA sa aktívne zapájal do inštalácie výstav, klubového života a spoločného fotografovania na fotografických plénéroch na Slovensku, v Maďarsku aj Poľsku.

Bol autorom, redaktorom a administrátorom prvej verzie webovej stránky fotoklubu, až do r. 2011 kedy po ňom prebral “štafetu” súčasný “admin” našej stránky Peter Guspan.

Mal na starosti 5 ročníkov medzinárodnej súťaže fotoklubov ČBMO. Spoločne s ostatnými kolegami z fotoklubu 47. ročník tejto súťaže organizovali. Záverečné vyhodnotenie súťaže a výstava sa konala v Technickom múzeu v Košiciach – informácie o výstave.
Podieľal sa na grafickej príprave a tlači 2 katalógov fotoklubu.

Po “krátkej” 5 ročnej pauze si opäť vzal na starosť súťaž ČBMO a sem tam stihne nafotiť nejaké fotky:)