Ľubica Kremeňová a Jana Kašparová – STROM PRE DUŠU

Štandardný

LubkaStrom“Strom do duše ti nazrie ako do vody. Keď odomkneš, rozkvitne” Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Fotoklub a Galéria NOVA Košice Vás pozývajú na výstavu fotografií našej členky Ľubice Kremeňovej a básní Jany Kašparovej – STROM PRE DUŠU, ktorá bude prebiehať od 13.3 – 3.4.2009 vo FotoGalérii NOVA. Krst a prezentácia knižky Strom pre dušu sa uskutoční za osobnej účasti autoriek v stredu 25.marca  2009 o 16,30 hod. v priestoroch košickej Fotogalérie. Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc (23.-29.3.2009)

Sprístupnenie putovnej kolekcie 33. výstavy umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

33_ZSFTohtoročný výstavný program FotoGalérie NOVA otvorila putovná 33.výstava umeleckej fotografie ZSF. Po Ružomberku, Spišskej Belej a Zvolene si tak aj obyvatelia a návštevníci Košíc môžu do 4.februára prezrieť výber najlepších prác členov Zväzu slovenských fotografov.

Výstavná komisia ZSF prijala na výstavu vyše 580 fotografií. Odborná porota odporučila vystaviť 201 fotografií od 90 autorov z 37 miest a obcí Slovenska. Košickú fotografiu na výstave reprezentujú práce M.Černého, J.Fleischera, Ľ.Kremeňovej, E.Megovej, a M.Tronku. Je potešiteľné, že medzi ocenenými nechýba zástupca nášho mesta Juraj Fleischer, ktorý získal  2.cenu. Po košickej repríze bude výstava reinštalovaná v Žiline, Považskej Bystrici a Senici.