Vyjadrenie k útokom na vedenie klubu

Štandardný

Milí priatelia fotografie,

v súčasnosti sa na facebooku a elektronickou poštou šíri štvavá kampaň voči vedeniu nášho fotoklubu. Táto kampaň sa zakladá na nepravdách a klamstvách a bohužiaľ je vedená pánom Lešníkom – zakladateľom nášho Fotoklubu NOVA, ktorý z neho vystúpil pred 32 rokmi. Náš fotoklub vyznáva demokratické princípy, ktoré sú zakotvené v jeho stanovách. Vedenie klubu sa volí každý rok členskou základňou na začiatku roka, počas výročnej schôdze, takže o autoritárskom prístupe vedenia nemôže byť reči. Predsedkyňa klubu bola na poslednej výročnej schôdzi zvolená jednomyseľne všetkými zúčastnenými členmi. Ak existujú členovia, ktorí nesúhlasia so smerovaním klubu, mali možnosť svoj nesúhlas prejaviť počas voľby vedenia klubu na výročnej schôdzi.
Čo sa týka dezinformácii o zrušení FotoGalérie NOVA, tak pravdou je, že činnosť galérie bola pozastavená od roku 2014, nakoľko po organizačných zmenách vo Verejnej knižnici Jána Boccatia sme prišli o výstavné priestory. V tom istom čase zložil svoju funkciu vedúceho galérie Gabriel Balog z osobných dôvodov. Pretože sme už v tom čase nemali a doteraz nemáme priestory, hľadanie nového vedúceho galérie bolo a je bezpredmetné.

Vedenie Fotoklubu NOVA

Ocenenie Fotoklubu NOVA

Štandardný

1dak. list-DSCF1948Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja (KCUBAR), udelilo Ďakovný list Fotoklubu NOVA pri príležitosti 40. výročia jeho založenia, za dlhoročnú prácu a významný podiel pri rozvoji  amatérskeho fotografického hnutia a úspešnú reprezentáciu Košického kraja na domácich a zahraničných výstavách a súťažiach.

Medzinárodná súťaž “Windows”

Štandardný
Milan_Malast-Death_on_the_road_1-8r

Death on the road 1-8

International Salon of Experimental Photography “Windows” nebol síce organizovaný z Redmondu Microsoftom, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale o to zaujímavejšie témy boli zvolené organizátorom z Kijeva (Ukrajina). Najviac zastúpená bola kategória “Open” nasledovaná kategóriou “Abstraction and Surrealism” a do tretice kategória “Conceptual photography”. Do finále sa nakoniec prebojovalo 188 fotografií zo 677 a medzi nimi vynikol aj náš člen Milan Malast, ktorý v poslednej menovanej kategórii vyhral zlatú medailu FIAP za sériu Death on the road 1-8. Gratulujeme a pripájame odkaz na stránku súťaže: http://window.ukrfoto.org/en/