Nicol Urbanová

Štandardný

Fotografie

“Mám 20 rokov. V súčastnosti som študentkou štvrtého ročníka Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Fotím som sa začala zaoberať od roku 2012. Od vtedy som si vyskúšali už viaceré štýly fotenia, no mojou srdcovokou sa stalo fotenie reportáže ( street photography a koncerty), fotografovanie psov a macro fotografia.

Mojim motto pri fotografovaní sa stal výrok  “Podstatou fotografie je čas. Čas ,ktorý nám prekĺzne medzi prstami. Čas ,ktorý nám uniká pre očami. Čas vecí a čas ľudí, čas svetla a čas citov. Čas ,ktorý nikdy nebude rovnaký.”

Mgr. Lena Jakubčáková

Štandardný

Fotografie

Motto: „Světlo zaniká příchodem většího, ještě většího světla.”
Jakub Deml

Vzdelanie:
2006              Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
2004-2007     Doktorandské štúdium, odbor literárna veda, FF PU v Prešove
1999-2004     Magisterské štúdium, odbor francúzska filológia, FF PU v Prešove
1994-1999     Bilingválne gymnázium (francúzsko-slovenské), Košice

Odborné  skúsenostii
Od 2007   Odborná asistentka na  Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva, FF PU v Prešove
Od 2006   Vedúca fotografického krúžku, Centrum voľného času v  Košiciach
2002         Certifikát  Ateliéru umeleckého prekladu – poézia

Lena Jakubčáková sa narodila 17. februára 1980 v Košiciach. Študuje fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave pod vedením významného českého fotografa Jindřicha Štreita. V súčasnosti je v treťom ročníku. O fotografovanie sa začala zaujímať v 16-tich rokoch, keď po starom otcovi zdedila 30-ročnú Minoltu.
Z prvých fotografických úspechov je potrebné spomenúť ocenenia v súťaži AMFO : cena poroty v košickom krajskom kole (2004), 1. miesto v košickej krajskej  súťaži (2005), 1. miesto v kategórii čierno-biela fotografia na krajskom kole v Košiciach (2007); ďalej ocenenie  Zväzu slovenských fotografov na medzinárodnej súťaži Strom 2008 a iné. Lena Jakubčáková je mimoriadne činná fotografka, o čom svedčí publikovanie fotoilustrácií v knihe esejí o umeleckom preklade Jedna báseň, dva jazyky (2008, ed. Ján Gavura). Okrem toho sa aktívne zaujíma a podieľa na fotografických výstavách fotoklubu Nova v Košiciach, na fotosúťažiach: Fotoforum, ZSF (Zväz slovenských fotografov), Strom, Doprava …
Prvú autorskú výstavu mala Lena Jakubčáková v roku 2003 v už neexistujúcom košickom Artcafé, kde vystavovala sériu fotografií dokumentujúcich život rómskej rodiny (Cigáni z Dolinky). O dva roky vystavovala druhýkrát s Tomášom Jesenským v košickom Krajskom osvetovom stredisku. Tretiu výstavu organizovala s kolegyňami z fotoklubu Nova Ľ. Kremeňovou a M. Palkovou pod názvom Viribus Unitis. Jej posledné autorské výstavy (Rožňava, Sabinov, Košice, Hodonín) sa týkajú fotografického projektu V odlúčení, ktorý ukazuje život väzňov z prešovskej a sabinovskej väznice a ktorý ešte nie je uzavretý.

Kontakt: ruthlena1980 (at) yahoo (dot) fr

Josef Svoboda

Štandardný

_DSC1820Fotografie

Pochádza z  Brna, teraz pôsobí v Košiciach a žije štýlom “…ty mý nohy toulavý”. S fotografiou začínal koketovať tak ako zrejme každý, čiže najprv “analóg” a žáner  “bol som tu, dovolenka”. S pribúdajúcimi novými technológiami a vekom sa dopracoval k ovládnutiu zrkadloviek, najradšej zn. Canon, s ktorými narába dodnes. Rád sa túla po krajine a krajinách,  ktoré aj zdokumentuje  so zaujímavou architektúrou a prírodou. Neodmietne ani zachytenie zaujímavej situácie v uliciach miest, tzv. street-ovky. Ako člen fotoklubu, ktorého je členom od r.2014, sa zúčastňuje medzinárodných a celoštátnych súťaží.

Mgr. Jana Eštočinová

Štandardný

Fotografie

CV
Narodila sa v Starej Ľubovni a vyrastala v Litmanovej. Počas štúdií psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave navštevovala ako dobrovoľníčka detské domovy a rómske komunity, kde sa bližšie začala zaujímať o sociálnu problematiku. V rámci PhD programu vyštudovala Kognitívne neurovedy na Università degli studi di Verona, vo Verone, v Taliansku. Profesijne sa venuje skúmaniu mozgových korelátov zrakovej percepcie a pozornosti. Počas štúdia v Taliansku sa zúčastnila fotografických kurzov, ktoré viedol portrétny fotograf Sergio Sarnicola. Tu sa oboznámila s viacerými fotografickými žánrami. Do fotoklubu NOVA prišla prvýkrát na konci r. 2013. Členkou fotoklubu Nova je od r. 2015. V rámci aktivít fotoklubu sa zúčastnila spoločného plenéra v máji 2014 v okolí mesta Eger, v Maďarsku. V r. 2014 a 2015 vystavovala svoje fotografie v rámci spoločnej členskej klubovej výstavy v Košiciach. Momentálne žije v Bonne, Nemecku.
Fotografický motív a vplyv majstrov fotografie
Ústredným motívom jej fotografie je pre ňu človek a jeho osobný príbeh. Fotografuje hlavne každodenný život na ulici s jeho osobitými emóciami, v rôznych  sociálnych kontextoch. Najviac ju oslovil a ovplyvnil fotograf Josef Koudelka a hlavne jeho fotografický cyklus Cikáni, ako aj Harold Feinstein a jeho fotografie z ulíc New Yorku a život na Coney Island v r. 1940-1950. Okrem nich to boli aj ďalší ako Elliott Erwitt a jeho vtipné, často absurdné zachytenie momentov každodenného života; Sebastião Salgado a jeho očarujúci monochromatický pohľad na svetové problémy ľudstva; Henri-Cartier Bresson a jeho kúzlo okamihu zladené s dokonalou kompozíciou; Robert Doisneau a jeho poetické obrazy ulíc Paríža; Saul Leiter a jeho lyrické využitie farieb a tónov; a ďalší.

Účasť na súťažiach:
AMFO, Českobudějovický mapový okruh, Strom Ružomberok, SONY, DANUBE photoclub

Ocenenia:
AMFO 2015 – 2. miesto v krajskom kole za fotografiu Smer ratolesť
AMFO 2015 – čestné uznanie v krajskom kole za fotografiu Dialóg
AMFO 2015 – čestné uznanie v krajskom kole za fotografiu Hľadanie krajiny
DANUBE photoclub 2015 – akceptovaná fotografia Now open