RNDr. Emília Verbová

Štandardný

Fotografie

Emília Verbová 1Narodila sa v Stropkove. Žije v Košiciach. Má rada prírodu, kde sa často zdržiava vo svojom voľnom čase. Keďže si na to chcela uchovať spomienky, začala to zaznamenávať fotoaparátom. Spočiatku to boli čisto dokumentárne fotografie. Neskôr chcela zachytiť nezabudnuteľnú atmosféru, s ktorou sa tam stretávala. V roku 2006 sa stala členkou fotoklubu Nova, kde sa snažila zdokonaľovať v technike fotenia. Vo fotoklube sa začala aktívne zapájať svojou fotografickou tvorbou do rôznych súťaží na Slovensku ako je : AMFO, fotosalón Strom, Slovensko moje, Doprava, fotosalón Bardaf, ČBMO. Na týchto súťažiach mala akceptované viaceré fotografie.

Jej tvorbu predstavujú nielen krajinky, láka ju všetko nové. Sú jej blízke aj živé – akčné fotografie ľudí.

Ocenenia
Rok 2010:
Krajské kolo Amfo – cena

Rok 2012:
Krajské kolo Amfo – 2. cena za multimediálnu prezentáciu
­Celoštátne kolo Amfo – 2. cena za multimediálnu prezentáciu

Rok 2013:
Fotosalón Strom – cena primátora mesta Ružomberok
Fotosalón Bardaf – cena zväzu Poľských fotografov

Rok 2014:
Krajské kolo Amfo – cena za multimediálnu prezentáciiu
Celoštátne kolo Amfo – čestné uznanie za multimediálnu prezentáciu
Slovensko moje: čestné uznanie
Fotosalón Bardaf – čestné uznanie FIAP

Rok 2015:
Krajské kolo Amfo – 1. cena za multimediálnu prezentáciu
Fotosalón Bardaf – čestné uznanie FIAP

Výstavy
Rok 2010:  3 in 1 /Košice/ – bola jendou z troch vystavujúcich košických fotografov
Rok 2014:  Potulky krajinami /Stropkov/- samostatná autorská výstava

Ing. Marek Vološin

Štandardný

Fotografie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marek Vološin, je členom Fotoklubu NOVA od r. 2000. Pred tým bol niekoľko rokov členom fotografického krúžku v Centre detí a mládeže Domino.

Vo fotoklube NOVA sa aktívne zapájal do inštalácie výstav, klubového života a spoločného fotografovania na fotografických plénéroch na Slovensku, v Maďarsku aj Poľsku.

Bol autorom, redaktorom a administrátorom prvej verzie webovej stránky fotoklubu, až do r. 2011 kedy po ňom prebral “štafetu” súčasný “admin” našej stránky Peter Guspan.

Mal na starosti 5 ročníkov medzinárodnej súťaže fotoklubov ČBMO. Spoločne s ostatnými kolegami z fotoklubu 47. ročník tejto súťaže organizovali. Záverečné vyhodnotenie súťaže a výstava sa konala v Technickom múzeu v Košiciach – informácie o výstave.
Podieľal sa na grafickej príprave a tlači 2 katalógov fotoklubu.

Po “krátkej” 5 ročnej pauze si opäť vzal na starosť súťaž ČBMO a sem tam stihne nafotiť nejaké fotky:)

Ing. Peter Purtz, HonAZSF, MZSF

Štandardný

Fotografie

Ing. Peter Purtz sa narodil 16.06.1939. v Šumiaci – Červenej Skale. Vyrastal a maturoval v Revúcej. Potom Vysoké učení technické Brno – ukončenie v 1962. Autorizovaný stavebný inžinier v kategóriách inžinierske stavby a statika stavieb. Pôvodným povolaním projektant – statik, dnes na dôchodku. Od roku 1982 žije a pôsobí v Kežmarku, predtým 21 rokov v Košiciach.

Zakladajúci člen (1968) a dlhoročný funkcionár Zväzu slovenských fotografov (ZSF), nositeľ titulov AZSF (Autor Zväzu slovenských fotografov) – 1981, MZSF (Majster Zväzu slovenských fotografov) – 1982 a HonZSF (Honorácia Zväzu slovenských fotografov) – 2003.

Držiteľ Zlatého odznaku ZSF (1989) a Medaily J.M. Petzvala (1999). Takto je mimochodom jedným z dvoch fotografov na Slovensku, ktorí dostali všetky tituly a ocenenia, udeľované Zväzom slovenských fotografov.

Národné osvetové centrum v Bratislave mu udelilo v r. 1999 najvyššie ocenenie, a to Medailu Daniela Gabriela Licharda „za doterajšiu fotografickú tvorbu a podiel na rozvoji amatérskej fotografie na Slovensku“.

Od roku 1978 člen Fotoklubu NOVA v Košiciach.

S fotografiou ako výtvarnou disciplínou sa vážnejšie zaoberá od roku 1961.
Doteraz sa prezentoval na cca 400 domácich a vyše 170 medzinárodných i zahraničných výstavách a salónoch v 27 štátoch 5 kontinentoch, na ktorých získal rad popredných ocenení. O jeho tvorivej aktivite svedčí doteraz 40 individuálnych výstav (okrem Slovenska a Čiech 1x vo Francúzsku a 1x v Maďarsku) a 12 autorských medailónov – „minivýstav“.

Publikoval niekoľko stoviek fotografií v dennej, periodickej a odbornej tlači doma i v zahraničí. Jeho práce sa nachádzajú v rôznych fotografických knižných publikáciách v bývalom Československu, vo Veľkej Británii, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku a v publikácii UNESCO.

Vo svojom fotografickom denníku má zaznamenaných desiatky inštruktáží, prednášok, účastí v odborných porotách súťaží a výstav (od mestských až po medzinárodné), bol kurátorom niekoľkých fotovýstav a vystupoval v televízii v štyroch reláciách o fotografii. Boli mu vydané 2 príručky o fotografovaní portrétu.

 

Ing. Milan Malast, AFIAP

Štandardný
CURRICULUM  VITAE

Miesto narodenia : Stará Ľubovňa
Dátum narodenia : 02.08.1965
Detstvo : dedinka Sulín
Základná škola : Sulín a Malý Lipník
Stredná škola : SPŠ Elektrotechnická Prešov
Vysoká škola : VŠT Košice
Fakulta : Elektrotechnická
Vojenská služba : Letisko Bechyně
Záľuby : energetika, numizmatika, autoturistika, filatelia …

Členstvo vo fotokluboch : Fotoklub NOVA Košice od 1986
Zväz slovenských fotografov od 1987
Fotoklub Sedna v Starej Ľubovni od 2004
Slovenské centrum fotografického umenia FIAP 2009-2014
Slovenská federácia fotografov od 2015

Fotografické výstavy :

1993 – Dotykové spektrum, Okresná knižnica v Starej Ľubovni
1994 – Skratová ruleta, Mestská galéria v Kazincbarcike, Maďarsko
1994 – Ľahký pôrod, FotoGaléria NOVA v Košiciach
1995 – Výprava do ticha, Regionálne kultúrne stredisko v Poprade
1996 – Preseknuté ticho, Krynica, Poľsko
2003 – Zohrievanie spomienky, Masarykova verejná knižnica vo Vsetíne, Česká republika
2004 – Nečakané stretnutie, Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni
2005 – Vizuálny prienik, FotoGaléria NOVA v Košiciach
2006 – President´s Story, Café Domeniko v Poprade
2006 – Apokalypsa Tatry, Posádkový klub armády SR v Liptovskom Mikuláši (v rámci LFŠ Nové mená Domu fotografie)
2008 – M na druhú , Fotografie a Obrazy, Mestská galéria v Trenčíne (spolu so synovcom Mgr. Vladislavom Malastom)
2010 – Modlitba dreva, FotoGaléria NOVA v Košiciach

Reprízy výstavy Modlitba dreva – drevené chrámy na Slovensku :
2011 – Stará Ľubovňa , 2013 – Trenčín, 2014 – Bardejov, 2014 – Hniezdne, 2014 – Poprad,
2014 – Kamienka, 2016 – Krynica /Poľsko/, 2016 – Červený Kláštor, 2018 – Bajerovce,
2018 – Trebišov.

Niektoré z ocenení :

Medzinárodný Fotosalón Strom 2005 – Cena ZSF
Medzinárodný Fotosalón Strom 2006 – Zlatá medaila FIAP
Výstava umeleckej fotografie členov ZSF 2006,2012,2013 – Čestné uznania
Celoštátna fotosúťaž Ekológia v objektíve 2006 – Cena Grand Prix
46. ročník ČBMO 2008 – 1. miesto v kategórii jednotlivcov
Medzinárodný Fotosalón Strom 2009 – Čestné uznanie FIAP
Medzinárodný Fotosalón Prilep Macedonsko 2014 – PSA Ribbon
Medzinárodný Fotosalón v Chorvátsku 2014 – Cena Mesta Zagreb
Medzinárodný Fotosalón na Ukrajine 2016 – Zlatá medaila FIAP

V rámci medzinárodných fotografických salónov FIAP a PSA vystavoval v Rakúsku, vo Francúzsku, v Srbsku, v Indii, v Macedónsku, v Austrálii, v Slovinsku, v Českej republike, v Belgicku, v Anglicku , v Chorvátsku, v Kanade, vo Vietname, v Nemecku a na Ukrajine.

Od roku 2016 je nositeľom fotografického titulu AFIAP /Artiste FIAP/.

„ Fotografovanie pre mňa otvára nový životný priestor, je relaxom, hrou a prirodzeným spôsobom nazerania na svet. Je prostriedkom vizuálnej komunikácie. Hľadáčik fotoaparátu je mojím tretím okom.
A východiská tvorby – život a svet cez prizmu iracionálnosti, imaginácie, improvizácie, intuície a impresie. V ich svetle je každodenná realita viacrozmerná. Dôležitý je dojem, pocit, pokora pred každým okamihom v plynutí doby. Rád žonglujem s rekvizitami, teším sa z deštrukčnej harmónie, pohrávam sa z vecami a vzájomne ich konfrontujem v nových polohách. Táto fotokomunikácia často vyúsťuje do nečakaných stretnutí s novou realitou.
Fotografovanie je pre mňa aj vzťah k tradíciám, ku koreňom kultúry, k dedičstvu našich otcov a k prameňom viery. “

Kontakt : milanmalast (at) tonline (dot) sk

 

MVDr. Ľubica Kremeňová, AFIAP

Štandardný

Fotografie

PortretLubicaKremenova

        Žije v Košiciach. Fotografovať začala v trinástich rokoch mechovým fotoaparátom svojho otca – Welta. Je členkou Fotoklubu NOVA od roku 2000 a členkou Slovenského centra fotografického umenia od roku 2007. V roku 2009 získala fotografický titul AFIAP (Artiste FIAP). V rokoch 2013-2017 bola predsedníčkou Fotoklubu NOVA v Košiciach.
        Fotografuje prírodu, krajinu, stromy, ale tiež architektúru, rôzne detaily, štruktúry a makro. Zaujíma sa o hru svetla a tieňa, paradoxy, konfrontácie, súvislosti, tušenie prítomnosti človeka.
        Rada cestuje a jej najvernejším spoločníkom na cestách je jej fotoaparát. Navštívila a nafotila množstvo Slovenských zákutí, ale aj zahraničie: Mongolsko, Alžírsko, Tunisko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, USA, Island. Za dobrou fotografiou však nechodí vždy ďaleko, stačí sa rozhliadnuť okolo seba a motívy sa núkajú samé.
        Počas svojej tvorivej činnosti autorka získala množstvo ocenení. Okrem iného aj Bronzovú medailu FIAP na medzinárodnom salóne Digital Photo Contest (Francúzsko) v roku 2008, Hlavnú cenu v krajskej súťaži AMFO 2008, 1. cenu v multimediálnej prezentácii v celoštátnom kole súťaže AMFO 2010, 1. miesto v kategórii Príroda na cestovateľskom festivale BUBO bál v roku 2014, Čestné uznanie FIAP na medzinárodnom salóne STROM 2016, Striebornú medailu na súťaži Cassovia foto 2016, 3. cenu na celoslovenskej súťaži Ekofotografia 2017.
        V roku 2019 to boli: Zlatá medaila na Fotosalóne Bardaf, Bronzová medaila na fotografickom salóne Creative Digipix (India), Čestné uznanie na salóne Fotoforum Ružomberok a tiež v novinárskej súťaži LifePressPhoto (Ukrajina), Zlatá medaila FIAP v Paramount circuit (India), Bronzová medaila v medzinárodnom salóne Canytellis (Turecko), Zlatá medaila a 2 stužky (Ribbon) v medzinárodnom salóne Paramount Circuit (India), Bronzová medaila, Čestné uznanie a Cena poroty v medzinárodnom salóne Canvas (Čierna Hora), Bronzová medaila a 3 čestné uznania v medzinárodnom salóne International Circuit Camera Obscura (Srbsko a Poľsko), Bronzová medaila a Čestné uznanie v medzinárodnom salóne 1st International Photo Exhibition Narikala (Gruzínsko) a množstvo ďalších čestných uznaní a akceptácií v medzinárodných salónoch pod patronátom FIAP.

        Autorka usporiadala viacero autorských výstav. Jej prvou výstavou bola výstava Spomaľme čas v roku 2003 v Košiciach, a jej repríza v roku 2004 v Starej Ľubovni. V roku 2006 to bola výstava Viribus Unitis, kde sa predstavila spolu s ďalšími dvoma ženskými kolegyňami z fotoklubu NOVA a v roku 2007 výstava Bok po boku v Poľskom Krosne.
        V roku 2009 usporiadala 4 výstavy. Prvou bola Strom pre dušu, kde prezentovala svoje fotografie v spojení s básňami Jany Kašparovej. Z tejto spolupráce vznikla knižka Strom pre dušu, ktorá na spomenutej vernisáži bola aj pokrstená. Táto výstava mala reprízu v Snine a potom v roku 2015 aj v Košiciach. V roku 2009 sa autorka predstavila samostatnou výstavou Uličkami Bardejova v Brekove a tiež v poľskom Krosne pri jej repríze.
        V roku 2011 spolu s fotografom Jozefom Feiglom uskutočnila v Bratislave výstavu z cesty po Škandinávii Severnejšie ako na severe – NÓRSKO. Tu výstava pôsobila po dobu jedného roka. Jej repríza sa uskutočnila v roku 2013 v poľskom Krosne a v tom istom roku aj v Žiari nad Hronom pri príležitosti zahájenia prvého Nórskeho dňa na Slovensku. Ďalšia jej repríza sa konala v roku 2014 v Košiciach a v roku 2015 v Stropkove. Jej ďalšie reprízy sa uskutočnili už len v predstavení sa Ľubice v roku 2017 a 2018 v Košiciach.
        V roku 2011 vznikla výstava O-KA-MI-HY, uskutočnená pri príležitosti okrúhleho výročia autorky. Táto výstava bola v r. 2012 reprízovaná v maďarskom Miškolci. V roku 2013 uskutočnila zo svojej cesty po USA spolu so svojim klubovým kolegom Pavlom Kočišom výstavu Z metafyzickej krajiny, a z cesty do Krakova spolu s fotografmi Jánom Tkáčom a Igorom Šimkom výstavu Stretnutie s Krakovom.
        Výstavu Z metafyzickej krajiny reprízovala Ľubica samostatne v roku 2017 v Košiciach. V tom istom roku vystavovala ešte spolu s Jozefom Kalaposom, Josefom Svobodom, Štefanom Lipovským, Evou Martinskou a Františkom Pappom v Košiciach kolekciu s názvom Levanduľová.
        V roku 2018 autorka usporiadala v Maďarskom Salgótarjáne výstavu MOJE SVETY, kde predstavila svoje lásky a to fotografiu a cestovanie. Z toho je odvodený aj názov výstavy a kolekcia predstavovala dva okruhy – fotografie z doterajšej tvorby autorky a fotografie z Islandu, kde vycestovala už trikrát..
        V roku 2019 sa v Košiciach spolu s ďalšími autormi Jozefom Feketem, Josefom Svobodom a Dušanom Ignácom podieľala na výstave Moravské Toskánsko a okolie, ktorú v rovnakom roku reprízovali aj v Stropkove.
        V roku 2019 usporiadala Ľubica aj výstavu Severnejšie ako na severe – ISLAND, ktorú v Košiciach predstavila na dvoch miestach.
        Účasť na súťažiach: AMFO, Slovensko moje, Strom Ružomberok, Doprava, Fotofórum , ZSF, Košice moje mesto, Ekofotografia, Energia cez objektív, Horalfest, Štíty Viléma Heckla, Digitfoto Galanta, Al Thani Award Qatar, Trierenberg Super Circuit Rakúsko, Digital Photo Contest Francúzsko, Zväz Slovenských fotografov, Českobudějovický mapový okruh, Bubo bál, Bardaf, Cassovia foto a mnoho ďalších medzinárodných salónov pod patronátom FIAP a iných súťaží.
        Príspevky a účasť na fotosúťažiach v odborných časopisoch: Fototip (v r. 2005 bol v tomto časopise uverejnený aj jej profil), Watt Foto-Video, Fotografie magazín, Photo Life, uverejnenie fotografie v nástennom kalendári U.S.Steelu na r. 2002, fotografie v kalendári Kvety a kniha na rok 2017.
        Iné aktivity: Ľubica pôsobila ako členka poroty na medzinárodnom salóne 3. Bardaf International Exhibition, organizovanom pod patronátom FIAP v roku 2014, aj na fotografickej súťaži Ružomberčania fotografujú v roku 2019.
        Publikácie: 2009 – Strom pre dušu, knižka fotografií Ľubice Kremeňovej a básní Jany Kašparovej

Košice, 25.1.2020
Kontakt: lub.kremenova@gmail.com

 

Nicol Urbanová

Štandardný

Fotografie

“Mám 20 rokov. V súčastnosti som študentkou štvrtého ročníka Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Fotím som sa začala zaoberať od roku 2012. Od vtedy som si vyskúšali už viaceré štýly fotenia, no mojou srdcovokou sa stalo fotenie reportáže ( street photography a koncerty), fotografovanie psov a macro fotografia.

Mojim motto pri fotografovaní sa stal výrok  “Podstatou fotografie je čas. Čas ,ktorý nám prekĺzne medzi prstami. Čas ,ktorý nám uniká pre očami. Čas vecí a čas ľudí, čas svetla a čas citov. Čas ,ktorý nikdy nebude rovnaký.”