Putovná 36.výstava umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

36.ZSFPozývame vás na prehliadku putovnej 36.výstavy umeleckej fotografie ZSF, ktorá otvorila tohtoročnú výstavnú sezónu našej FotoGalérie NOVA na Hlavnej 48. Po augustovej premiére v Liptovskom múzeu v Ružomberku a jesennej repríze v Kúpeľnom dome v Sliači si tak aj košická verejnosť má možnosť do 9.februára prezrieť výber najlepších výsledkov tvorivej činnosti členov Zväzu slovenských fotografov. Do 36. zväzovej výstavy sa zapojil rekordný počet autorov. Odborná porota z dod aných prác odporučila vystaviť vyše 220 snímok od 107 autorov z 37 miest a obcí Slovenska.
Po košickej repríze  bude výstava reinštalovaná  aj v  Žiline, Považskej Bystrici a Senici.

Jubilejná členská výstava

Štandardný

NOVA_2011-plagatTohto roku oslávi Fotoklub NOVA 35. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti, tak ako aj každý rok, sa uskutoční výstava členov fotoklubu, ktorá prezentuje najnovšie výsledky nášho tvorivého snaženia. Slávnostná vernisáž 35-ky sa uskutoční vo štvrtok 10.novembra 2011 o 16,30 hod. vo FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Dvadsať aktívnych fotografov sa na výstave predstaví svojimi  farebnými a čiernobielymi fotografiami rôznych žánrov, ktoré budú verejnosti prístupné do 7. decembra 2011. Srdečne vás pozývame.

Jan Reich Bohemia

Štandardný

JanReich BOHEMIA, posterPozývame vás na prehliadku výstavy Bohemia, ktorej autorom je významná osobnosť českej fotografie Jan Reich (1942-2009). Expozícia pozostávajúca z troch desiatok adjustovaných snímok približuje významné české historické a architektonické pamiatky Českej republiky.  Jej vernisáž sa uskutoční za osobnej účasti Jany Reichovej-manželky autora-v pondelok 10.októbra  o 17,00 hod. v našej FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Podujatie je súčasťou 18.ročníka Dní českej kultúry 2011 a potrvá do 4.novembra.

Miroslav Vacula – Novinári

Štandardný

PlagatSeptembrový výstavný program jubilujúcej 30-ročnej FotoGalérie NOVA predkladá verejnosti výberovú kolekciu nášho klubového kolegu Miroslava Vaculu. Expozícia nazvaná Novinári ponúka pohľad na prácu žurnalistov objektívom známeho košického fotoreportéra. Jej vernisáž sa uskutoční v pondelok 5.septembra 2011 o 16,30 hod., na ktorú vás týmto srdečne pozývame. Podujatie sa koná pri príležitosti životného jubilea autora a  potrvá do konca septembra.

Eduard Hladký – Svet ticha

Štandardný

plagat EHZaujímavým obohatením Košického kultúrneho leta je výstava UW fotografií Eduarda Hladkého zo Žiliny, ktorú do 25.augusta „hostí“ naša FotoGaléria NOVA na Hlavnej 48. Autor predkladá verejnosti kolekciu troch desiatok adjustovaných snímok zachytávajúcich podmorský svet. Derniéra výstavy spojená s besedou o potápaní a špecifikách fotografovania pod vodou sa uskutoční za osobnej účasti autora 25.augusta 2011 o 16,30 hod.

Otakar Gawlik – Hledání tichých chvíl

Štandardný

OGAWLIKplagatA4Výstavné plochy FotoGalérie NOVA zaplnili diela jubilujúceho juhočeského fotografa Otakara Gawlika. Autor sa košickej verejnosti predstavuje výberom z rozpracovaného cyklu „Hledání tichých chvil“ ktorému sa venuje od roku 2007.

Otakar Gawlik ASČF sa narodil v roku 1936 v Prahe, od r. 1959 žije v Lásenici v južných Čechách. S fotografovaním začínal už v detstve, kedy sa  učil aj kresleniu a maľovaniu u Jána Třeštíka…

Lena Jakubčáková: Slovo v obraze – Obraz slovom

Štandardný

plagatA4Slovo v obraze – obraz slovom je názov výstavy fotografických ilustrácií našej klubovej kolegyne Lenky Jakubčákovej, ktorej vernisáž sa uskutoční v pondelok 28.marca  o 17,00 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Jej súčasťou bude beseda a prezentácia knihy esejí Jedna báseň, dva jazyky. Výstavu a knihu uvedie známy slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Ján Gavura. Expozícia je zaradená do programu 12.ročníka Týždňa slovenských knižníc 2011 a potrvá do 21.apríla. Viac o výstave….

Putovná 35.výstava umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

plagatzsfTohtoročný výstavný program našej jubilujúcej 30.ročnej FotoGalérie NOVA otvorila putovná 35.výstava umeleckej fotografie ZSF. Po Ružomberku, Nitre a Sliači si tak aj obyvatelia a návštevníci Košíc môžu do 8.februára prezrieť výber najlepších výsledkov tvorivej činnosti členov Zväzu slovenských fotografov. Odborná porota z dodaných prác odporučila vystaviť 245 fotografií od 101 autorov z 37 miest a obcí Slovenska, vrátane našich klubových kolegov Jána Knapíka, Jolany Lackovej, Ladislava Lukáča, Milana Malasta a Petra Purtza, HonZSF, MZSF. Je potešiteľné, že jedným z ocenených je aj Ján Knapík, ktorý za fotografiu „ Línie „ získal 2.cenu.  Gratulujeme. Po košickej repríze bude výstave reinštalovaná v Žiline, Považskej Bystrici a Senici.

Členská výstava Fotoklubu NOVA 2010

Štandardný

Nova-Clenska2010Každoročným vyvrcholením tvorivej činnosti Fotoklubu NOVA je tradičná členská výstava, ktorá pravidelne na sklonku kalendárneho roka prezentuje najnovšie výsledky tvorivého snaženia našich členov. Slávnostná vernisáž tohtoročnej klubovej prehliadky sa uskutoční vo štvrtok 25.novembra 2010 o 16,30 hod. vo FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Sedemnásť známych i menej známych autorov sa na výstave predstaví vyše 50 farebnými a čiernobielymi fotografiami rôznych žánrov, ktoré budú verejnosti prístupné do 22. decembra. Srdečne vás pozývame.

NOVÉ: Pozrite si náš katalóg v elektronickej forme:        Katalóg Fotoklubu NOVA 2010